Meme Rekonstrüksiyonu (Meme Onarımı)

Meme onarımı ameliyatı

Meme onarım ameliyatı, kozmetik amaçlı bir operasyondan çok rekonstrüksiyon yani onarım amaçlı bir ameliyattır.

Kadınsı görünüm ve özgüvenin önemli bir unsuru olan memenin alınması, her kadının psikolojisini büyük ölçüde etkiler. Sosyal ve cinsel hayatlarında sorun hissetmelerine neden olabilir.

Tıp dünyasındaki yenilikler ve teknolojik gelişmeler sayesinde artık alınan memenin yerine, doğal görünümlü yeni meme oluşturulması operasyonları yapılabiliyor. Meme onarımı sayesinde, ruhsal ve fiziksel açıdan daha iyi hissedecek olan birçok kadının hayatında yeni bir sayfa açılabilmektedir.

Kanser nedeniyle meme onarımı ameliyatı öncesinde hasta; genel cerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, medikal ve radyasyon onkolojisi uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından değerlendirilir. Böylece en uygun tedavi yöntemi belirlenerek, operasyon süreci yönetilir.

Meme Onarımı Ameliyatı Nedir?

Meme onarım ameliyatlarında, eksik ya da asimetrik memelerin doğal görünüme ulaşması sağlanmaktadır. Duruma göre, ya doğrudan kalıcı meme protezi yerleştirilir ya da dokunun esnemesi ve genişlemesini sağlamak için bir süreliğine doku genişletici balon (tissue expander) yerleştirilip sonrasında protez kullanılır.

Neden Yapılır?

Doğuştan ya da çeşitli travmalar sonrasında, en sık da lampektomi, mastektomi ameliyatları (meme dokusunun alınması) nedeniyle, tek veya iki memesi olmayan kişilerde, eksik olan meme dokusunu yeniden oluşturmak amacıyla yapılır.

Meme Onarımı İçin Doğru Zamanlama Nedir?

Kanser sebebiyle memesi alınan birçok kadına meme onarım operasyonu yapılabilir. Meme onarım operasyonu, meme alınırken (eş zamanlı) veya sonraki süreçte (geç onarım) olarak doktorun uygun gördüğü şekilde gerçekleştirilir.

Her hastanın içinde bulunduğu durum birbirinden farklıdır. Hastanın yaşı, vücut yapısı, radyoterapi ya da kemoterapi görme durumu, hastalığın evresi gibi bir çok etken hekimler tarafından bir arada değerlendirilmelidir.

Eş Zamanlı Meme Onarımı

Kanser sebebiyle meme dokusunun çıkarılmasının hemen ardından aynı ameliyat sırasında standart ya da şişirilebilir meme protezi ile onarımdır.

Gecikmiş – Eş Zamanlı Onarım

Kanser sebebiyle meme dokusuyla beraber deri de çıkarılırsa, yine aynı ameliyatta memeye doku genişletici yerleştirilir.

Birkaç ay geçtikten sonra, doku genişletici alınıp yerine meme protezi yerleştirilerek onarım tamamlanır.

Geç Zamanlı Meme Onarımı

Ameliyatla memenin alınmasının ardından, daha ileri bir zamanda, radyoterapi veya kemoterapi sonrasında, ikinci bir ameliyatla yapılan onarımdır.

Meme Onarımı Nasıl Yapılır?

Meme onarımı için uygulanan 3 yol vardır. Birincisi, doku genişletici ve protez kullanılmasıdır. İkincisi hastanın kendisinden elde edilen dokunun kullanılmasıdır. Bir diğer seçenek ise kök hücreden zenginleştirilmiş doku nakli uygulanmasıdır.

Hastanın ve memenin durumuna göre, gerektiğinde bazı seçeneklerden bir arada faydalanmak da mümkündür.

Meme Başı ve Areolanın Onarımı

Meme onarımının tamamlanmasından ve memenin son formunu almasından sonra, hastanın kendi dokusundan yeni bir meme başı yapılır.

Meme başı çevresindeki koyu renkli alanı (aerola) oluşturmak için de genellikle dövme (tattoo) yönteminden faydalanılır.

Memeler Arası Simetrinin Sağlanması

Memelerden sadece biri onarılacaksa büyüklük ve tip olarak diğer memeye uygun bir şekilde yapılandırılır. Sağlam olan meme fazla büyük veya sarkmış ise, aynı ameliyatta bu memeye de müdahale edilip iki meme eşitlenecek şekilde küçültme ve dikleştirme sağlanabilir.

Meme Onarımı Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Meme onarımının süresi planlanan ameliyata ve koşullara göre değişkenlik göstermekle beraber ortalama 1-3 saat kadar sürer.

Meme Onarımı Ağrılı Bir Operasyon Mudur?

Ameliyat sonrası, her gün azalarak geçecek olan hafif düzeyde ağrı hissedilebilir. Basit ağrı kesicilerin kullanımıyla çözüm sağlanır.

Anestezi Türü

Meme onarım ameliyatları genel anestezi altında gerçekleştilir.

Meme Onarımı Ameliyatı Öncesi

Meme onarımı öncesi ve sonrası illustrasyon

Kimlere Meme Onarımı Ameliyatı Yapılır?

Doğuştan, kaza sonucu veya mastektomi ameliyatı sonrası, memesinin şekli değişen, küçülen ya da tamamen alınan kişilere meme onarımı ameliyatı uygulanır.

Kanser görülme riskinin yüksek olduğu kişilerde ve bazı meme kanseri türlerinde, kanserli meme ile birlikte, sağlam olan meme dokusu da alınır.

Protezlerle Meme Onarımı

Meme Protez Çeşitleri Nelerdir?

Meme protezi tipleri

Şekilleri yönünden:

Damla protez (Anatomik)

Damla protezlerde ise dikey çap, yatay çaptan biraz daha uzun olup, protezin yüksekliği alt kutupta üst kutuptan fazladır. Doğal meme şekline daha çok benzediği için anatomik olarak da adlandırılırlar.

Yuvarlak protez

Yuvarlak meme protezlerinde yatay ve dikey taban çapları birbirlerine eşittir. Yaygın bir görünüme sahiptirler.

İçerikleri yönünden:

Silikon içerikli

Silikon içerikli implantların iç ve dış maddesi silikondan üretilmiştir. İnsan dokuları ile uyumluluğu yüksektir ve dokunma hissi olarak doğaldır.

Serum fizyolojik içerikli

Serum fizyolojik içerikli protezlerin içerisinde ise fizyolojik tuzlu su vardır.

Yüzey yapısı yönünden:

Düz yüzey
Pürtüklü yüzey

Pürtüklü yüzeyi olan protezlerde düz yüzeylilere oranla daha az kapsül oluşumu saptanmıştır.

Meme Protezleri Nereden Yerleştirilir?

Meme implantı yerleşimi cerrahi girişim ile genel olarak 4 yerden uygulanabilir.

 • Meme altı katlantısı (submmammarian, IMF kesisi)
 • Meme başı çevresi (periareolar)
 • Koltuk altı (transaksiller)
 • Göbek deliği (transumblikal)

Meme Protezi Nereye Yerleştirilir?

Son zamanlarda, dual plan, tam ya da kısmi kas altı plan, subfasyal plan gibi çeşitlenmeler oluşmuş olsa da implantlar klasik olarak göğüs kası altı (submuskuler) veya meme bezi altı (subglanduler) planlara yerleştirilmektedir. Her birinin dezavantaj veya avantajları farklıdır.

Yuvarlak Protez Mi? Damla (Anatomik) Protez Mi?

Meme protezi şeklinin seçiminde, hastanın vücut yapısı ve uygulama yapılacak olan dokunun durumu göz önüne alınmalıdır. Her iki protez ile de mevcut duruma göre oldukça doğal bir sonuç elde edilebilir.

Hastanın Kendi Dokuları (Otojen Dokular) ile Meme Onarımı

Flep olarak isimlendirilen, kişinin vücundaki (deri, yağ, kastan oluşan) kendi dokusu ile yapılan onarımdır. Karın, sırt ya da vücudun diğer bir yerindeki yakın veya uzak çevre dokuları alınarak yeni meme dokusu oluşturmak için göğüs bölgesine nakledilir.

Doktor Seçimi

Meme onarımı ameliyatı için mutlaka rekonstrüksiyon konusunda deneyimli bir estetik ve plastik cerrahi uzmanına başvurulmalıdır.

İdeal bir meme rekonstrüksiyonu yönteminin özellikleri nelerdir?

 • Hasta için güvenli bir uygulama olması
 • Komplikasyon ihtimalinin minimal olması
 • Hastaya ek riskler getirmemesi, getirirse bile bu risklerin kabul edilebilir seviyede olması
 • Belirgin olan fonksiyonel bir bozukluk kalmaması
 • Kemoterapi ya da radyoterapi gibi tedavilerin uygulamasında gecikmeye yol açmaması
 • Doğal bir meme görünümü ve dokusu oluşturulması
 • İki meme arasında simetri sağlanabilmesi
 • Uzun vadede kalıcı sonuçlar elde edilebilmesi

Ameliyat Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ameliyat meme kanseri sonrasında yapılacaksa, rekonstrüksiyondan önce cerrahi uzmanı ve onkolog hastanın durumunu birlikte değerlendirir. Hasta için uygun olan zamanlamanın yapılması önemlidir. Tüm ameliyatlardan önce olduğu gibi meme onarımından önce de kan sulandırıcı ilaçlar kullanmamak, eğer kullanılıyorsa sigara ve alkol kullanımını bırakmak tavsiye edilir.

Meme Onarımı Sonrası

Ameliyat Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • İlk hafta sırt üstü yatılmalı, 6 hafta süreyle yüz üstü yatılmamalıdır. Kolları fazlaca yukarı kaldırmaktan kaçınılması gerekir.
 • 2 gün duş alınmamalıdır. Doğru bir iyileşmeye süreci geçirmek için başlangıçta istirahat edilmeli sonrasında aşırı aktivite tercih edilmemelidir.
 • 3 hafta süreyle sporcu sutyeni kullanılması gereklidir.
 • Rutin kontrol planlamasına dikkatle uyulması önemlidir.

İyileşme Süreci

Ameliyat sonrası 1 gece hastanede kalınması gereklidir. İşlemden sonraki 2. ya da 3. gün bandajlar çıkarılır ve normal yaşama dönülebilir.

Meme Onarımı Ameliyatı Fiyatları

Onarım ameliyatlarının fiyatları uygulanacak olan tekniğe, etaplara ve hastanın durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Meme Onarımı Ameliyatına Bağlı Riskler Nelerdir?

Yaşanılabilecek tüm ameliyatlarda görülebilecek olası riskler haricinde, özellikle meme onarımına bağlı olan bir sağlık riski söz konusu değildir.

Meme Onarımı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Meme onarımı kimlere yapılmaz?

Göğüs duvarına radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanmış ya da ameliyat sonrasında radyoterapi uygulanma ihtimali yüksek kişilere protez ile meme onarımı uygun görülen bir seçenek değildir.

Buna rağmen meme protezi ile onarım görmüş bir kişide sonradan radyoterapi uygulanması gerekli olursa, protezde metal parça bulunmaması gerekir. Protez metal parça içerir ise, çevresindeki doku radyasyondan daha çok etkilenir ve gereksiz doku hasarına yol açar.

Ameliyat Sonrası İz Kalır Mı?

Cerrahi işlemlerin hepsinde az ya da çok iz kalabilir. Oluşabilecek izin hafifliği konusunda, kişinin cilt yapısı, işlemi yapan plastik cerrahın deneyimi ve özeni, iyileşme süresinde bölgenin tahrişten ve enfeksiyondan korunması gibi faktörler rol oynar.

Silikon İmplantlar Nasıl Yapılır?

Silikon implantı birkaç milimetre kalınlığında silikondan oluşmuş dış kılıfı olan bir torba şeklinde üretilir. İçeriği de silikon maddesinden oluşur. Teknolojinin gelişmesi sonucu implantlar da çeşitlenmiştir. Yuvarlak implantlar genellikle daha akıcı jel ile dolu olduğundan daha yumuşaktır. Damla implantlar daha yoğundur ve şekillerini korumada daha iyidir.

Silikon İmplant Patlar Mı?

Silikon implant son derece sağlamdır, ortadan ikiye kesilse dahi şeklini korumaktadır. Silikondan yapılan ve katmanlardan oluşan kılıf, fiziksel ve kimyasal etkiler karşısında yüksek bir direnç göstermektedir.

Simmasti nedir?

Simmasti, iki memenin orta hatta birleşmesi durumudur. Memelerin arasındaki hatta cilt yükselir, çatal derinliği azalır veya tamamen kaybolur. İki meme arasında sadece yatay küçük bir köprü olabilir ya da memeler orta hatta tamamen birleşik durabilirler.
Symmasti tedavisi için özel sutyenler kullanılmaktadır fakat bu sutyenler kalıcı bir düzelme sağlayamazlar. Symmastinin asıl tedavisi cerrahi müdahaledir.

Meme kanseri değilim. Ama doğuştan sadece meme başım var. Onarım mümkün müdür?

Doğuştan eksik olan meme ya da meme dokusu, hastanın durumuna göre otojen dokularla ya da protez kullanılarak cerrahi yöntemle onarılabilir.


AMELİYAT HAKKINDA

Ortalama Konaklama Süresi 1 hafta
Hastane Konaklama Süresi 1 gün
Ameliyat Süresi 2-4 saat
Anestezi Türü Genel anestezi
İyileşme Süresi 3 hafta

İlgili İçeriklerimiz

Meme Küçültme

Gereğinden fazla büyük ve vücuda orantılı olmayan göğüsler, güzellik unsuru olmanın aksine, kişinin arzu ettiği giysileri giyememesi ve istediği duruşa sahip olamaması gibi[...]

Devamını Oku

Meme Dikleştirme

Göğüslerinizin sarkma durumunu tespit etmek için meme uçlarınızın konumuna bakarak karar verebilirsiniz. Eğer uçlar meme altı kıvrımının üzerinde ise her şey yolundadır. Meme[...]

Devamını Oku

Jinekomasti

Jinekomasti, yani erkeklerde görülen normalin üstündeki meme büyümesi, bebeklik ve yaşlılıkta da oluşabilen, en çok da ergenlik döneminde görülmeye başlanan bir durumdur.

Devamını Oku

Meme Büyütme

Kadın fiziğinin en önemli estetik detaylarından birini göğüsler oluşturur. Memelerini güzel bulmayan kadınlar çok önemli psikolojik sorunlar yaşayabilmekte ve sosyal hayatlarını[...]

Devamını Oku
;