Meme Estetiği

Estetik göğüsün kadın vücudundaki önemi

Göğüsler kadın bedenindeki en önemli güzellik unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Üstelik bu algı yüzyıllar öncesinden beri süregelmekte. Kimi zaman dişiliğin ve doğurganlığın sembolü olarak kutsallaşmış ve sanat başyapıtlarına konu olmuş olan kadın göğsü, şüphesiz ki günümüzde de hem estetik hem de sağlık açısından önemini korumakta.

Genetik veya hormonal nedenlerden dolayı gelişimini tamamlayamamış olan ya da sonradan birçok etkene bağlı olarak deformasyona uğramış olan memeler için, doğal ve estetik bir görünüm sağlamak ise Estetik Plastik Cerrahinin en başarılı olduğu alanlardan biri.
Uzmanlara göre ideal meme güzelliğini değerlendirirken cilt yapısı, meme volümü, dokusu, boyutları ve açısı, ayrıca meme ucunun büyüklüğü ve orantısı ile meme dokusunun etrafını birlikte ele almak gerekiyor.

Meme dikleştirme, meme büyütme, meme küçültme ve meme onarım operasyonlarının yanı sıra, son yıllarda meme etrafında bulunan fazla yağların alınması da göğüs estetiği ameliyatlarına dahil edilebiliyor.

Göğüs ölçüleri

Memenin ideal boyutu ve şekli, kişinin yaşına, göğüs, kalça, omurga ve vücut yapısına, cildin ve meme bezinin durumuna ve tabi ki kendi beklentisine bağlı olarak cerrahla hastanın birlikte değerlendirmesi gereken bir konudur. Vücuda uyumlu ve doğal bir görünüm, meme estetiğindeki en önemli unsurdur.

Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği’nin (ASPS) resmi yayın organı olan Plastic and Reconstructive Surgery'de yer alan, insanların “ideal estetik meme” hakkındaki fikirlerini alarak yapılan bilimsel araştırmada, farklı yaş gruplarından ve farklı ırk / etnik gruplardan, 315.000 kişinin cevapları karşılaştırıldı. Araştırmada 53 plastik cerrah da yer aldı.

Sonuçlar belirgin bir şekilde tutarlıydı. Tüm gruplarda 45:55 oranı en çekici meme oranı olarak ortaya çıkıyordu. 50:50 oranı ise tüm gruplarda uzak arayla ikinci seçim olarak yer aldı.

Bu sayı, memenin alt ve üst kısmının birbirine oranını ifade etmekte. İdeal meme görünümünde, meme hacminin %45’lik dokusu üstte, yani meme ucunun üst kısmında yer alırken %55’lik kısmı altta bulunmakta.

Araştırmada ortaya çıkan şu ki, genelde düşünülenin aksine, daha hoşa giden meme oranı %50-%50 (yani alt ve üst kısımlarda eşit miktarda doku bulunması) değil. Memenin alt bölümünde biraz daha fazla doku bulunması daha çekici bulunuyor. Özellikle erkek katılımcılar sahte görünümlü ve üst kısmı sutyenden fırlayan yapıdaki memeleri biraz itici bile bulabiliyor. Bu yüzden %50-%50 oranı, erkekler arasında kadınlara göre daha az popüler.

Meme estetiğinin tercih edilme nedenleri

Estetik Plastik Cerrahi ‘de ideal sonuca, kişi için en uygun tedavi yönteminin seçilmesiyle ulaşılır. Vücudunuzdaki estetik sorunlar giderilerek, mümkün olabilecek potansiyel güzelliğiniz ortaya çıkarılır.

Meme estetiği ameliyatı ile kalıcı olarak doğal ve güzel göğüslere sahip olmak mümkün olduğundan, sıklıkla tercih edilen bir uygulamadır.

Meme estetiği çeşitleri

Ameliyatsız meme estetiği

Bazı durumlarda, ameliyatsız meme büyütme estetiğinde çeşitli dolgu ve yağ enjeksiyonu uygulamalarından faydalanmak mümkündür. Mutlaka tekrarı gerekecek olan ameliyatsız, medikal estetik yöntemlerinin sonuçları ameliyat gibi etkili ve kalıcı değildir.

Sarkmış memeler için iple dikleştirme uygulaması yapmak mümkün olabilir. Ancak bu yöntem her memeye uygun değildir. Sonuçların ise ameliyat yöntemindeki kadar etkili ve kalıcı olması beklenmez.

Meme estetik ameliyatları

Meme Büyütme

Asimetrinin, küçüklük ya da şekil bozukluğunun belirgin olduğu bazı durumlarda, kişinin kendini iyi hissetmesi için meme büyütme operasyonu uygulanabilir.

  • Göğüslerinizin küçük olduğunu düşünüyorsanız, vücut hatlarınızdaki orantısızlığı gidermek ve özellikle de kalça-göğüs oranını estetik düzeye çekmek için meme büyütme ameliyatı yapılabilir.
  • Çoğu kadında memeler simetrik değildir. Eğer her iki memenin boyutunda aşırı farklılık varsa ve bu durum çok belirgin bir estetik soruna yol açıyorsa meme büyütme ameliyatı yapılabilir.
  • Gebelik sonrasında meydana gelen meme hacmindeki kaybı gidermek için meme büyütme ameliyatı yapılabilir. (Bazı durumlarda memelerde sarkma da olabilir. Bu durumda meme dikleştirme ameliyatı da yapılması gerekebilir.)
  • Tıbbi sorunlar ya da estetik nedenlerle yerleştirilen meme protezlerinin özelliklerini kaybetmesi veya o bölgede herhangi bir sıkıntı gözlemlenmesi sonucunda meme büyütme ameliyatına gereksinim oluşabilir.
  • Meme kanseri ameliyatı gibi veya doğuştan memenin olmaması gibi durumlarda sıfırdan meme oluşumu gerekebilir. Bu tip durumlarda meme onarımı veya meme rekonstrüksiyonu da denilen ameliyat tavsiye edilir.

Meme Küçültme

Meme Küçültme Ameliyatı memenin mevcut hacmini azaltmak ve gerek estetik açıdan, gerekse sağlık nedeniyle hedeflenen ideal forma getirmek için uygulanan bir göğüs estetiği ameliyatıdır.

Fazla büyük hacimdeki memeler estetik ve sağlık açısından zorluk yaşatabilir ve kişinin özgürlüğünü kısıtlayabilir. Tüm bu durumlar kadınlarda sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal sorunlara da neden olur.

Vücuda oransız aşırı büyük memeler, boyun, sırt ve omuz ağrıları, duruş bozukluğu, nefes alma güçlüğü, sutyen askıları nedeniyle omuzda çöküklük, omuzdaki kol ve el sinirlerinin sıkışmasına bağlı oluşan ellerdeki güç kaybı ve uyuşma, meme altında oluşabilen pişik, egzama veya mantar enfeksiyonları, fiziksel aktivitelerin sınırlanması gibi durumlara yol açabilir. Meme küçültme için uygulanabilecek tek gerçekçi yöntem estetik cerrahi yöntemidir.

Meme Dikleştirme

Meme dikleştirme ameliyatı (Mastopeksi), memenin hacmi ile ilgili büyük bir sorun olmamasına rağmen, sarkmanın toparlanması amacıyla yapılır. Ameliyatta meme cildinin fazlalığı alınarak, meme dokusuna şekil verilir, meme başı ideal konuma getirilir ve çevresindeki koyu renkli bölge (areola) küçültülür. Böylelikle memeye yeni ve dik bir form kazandırılır. Gereği görüldüğünde meme büyütme operasyonu ile birlikte uygulanabilir.

Meme dikleştirme ameliyatı yapılmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Memenin sertliğini yitirmesi, içinin boşalması ve sarkması
  • Sarkmaya bağlı olarak meme başının aşağıya bakar hale gelmesi
  • Bir memenin diğer memeye oranla çok daha yumuşak ve sarkık olması

Kanser sonrası meme onarımı (Meme rekonstrüksiyonu)

Meme onarım ameliyatı, kozmetik amaçlı bir operasyondan çok rekonstrüksiyon yani onarım amaçlı bir ameliyattır. Meme gelişiminin oluşmadığı ya da sonradan kaybı yaşanan durumlarda uygulanır.

Meme onarım ameliyatlarında, eksik ya da asimetrik memelerin doğal görünüme ulaşması sağlanmaktadır. Duruma göre, ya doğrudan kalıcı meme protezi yerleştirilir ya da dokunun esnemesi ve genişlemesini sağlamak için bir süreliğine doku genişletici balon (tissue expander) yerleştirilip sonrasında protez kullanılır.

Kadınsı görünüm ve özgüvenin önemli bir unsuru olan memenin alınması, her kadının psikolojisini büyük ölçüde etkiler. Sosyal ve cinsel hayatlarında sorun hissetmelerine neden olabilir.

Tıp dünyasındaki yenilikler ve teknolojik gelişmeler sayesinde artık alınan memenin yerine, doğal görünümlü yeni meme oluşturulması operasyonları yapılabiliyor. Meme onarımı sayesinde, ruhsal ve fiziksel açıdan daha iyi hissedecek olan birçok kadının hayatında yeni bir sayfa açılabilmektedir.

Kanser nedeniyle meme onarımı ameliyatı öncesinde hasta; genel cerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, medikal ve radyasyon onkolojisi uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından değerlendirilir. Böylece en uygun tedavi yöntemi belirlenerek, operasyon süreci yönetilir.

Erkeklerde meme estetiği (Jinekomasti)

Pek çok erkeğin büyüme çağındayken karşılaştığı bu durum, kalıcı olduğu takdirde bireylerde hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara neden olabilmektedir. Kişide uzun süredir var olan jinekomasti kendiliğinden yok olmaz, mutlaka medikal tedavi ve gereken durumlarda cerrahi müdahale uygulanmalıdır.

Erkeklerde göğüs bölgesinin kadın memesine benzer şekilde, istemsiz olarak büyümesine tıp dilinde jinekomasti denilmektedir. Yapılan araştırmalara göre her 3 erkekten birinde görülmektedir. Jinekomasti ameliyatı ile meme, vücuda uyumlu, doğal ve normal bir forma kavuşturulurken, memenin yapısına göre uygulanacak olan ameliyat prosedürü de değişiklik göstermektedir.

Meme ucu problemleri

Meme ucunda ve çevresini saran kahverengi renkli bölgede (areola) rastlanan şekil bozukluklarının hem estetik hem de işlevsel açıdan sorun yarattığı söylenebilir. Bu deformasyonlar bazı durumlarda psikolojik, sosyal ve cinsel yaşantıyı olumsuz etkileyebilecek seviyede olabilir.

Normal kabul edilen meme ucu areolanın birkaç milimetre üstündedir. Yassı meme ucu, sadece uyarıldığında belirginleşir, yüksek meme ucu areoladan çok daha yukardadır, ters meme ucu ise içe dönük konumdadır.
Göğüs ucunda sıklıkla görülebilen sorunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Areolanın genişlemesi

Meme çapıyla doğru orantılı olmakla birlikte, ortalama genişlikteki areola yaklaşık 4 cm.’lik bir çapa sahiptir ve gebelikte oldukça genişleyebilir. Areolanın çapını azaltmak için 4 cm’lik çapı aşan kısmı kaplayan deri, halka şeklinde çıkarılarak estetik bir görünüm sağlanabilir. Kolaylıkla gerçekleştirilen ve günlük yaşantıyı engellemeyecek olan bu ameliyat sonrasında, areola etrafında oldukça belirsiz bir iz kalabilir ve kolaylıkla iyileşir.

Çökük meme ucu

Meme ucunun çökük olmasının nedeni meme kanallarındaki kısalıktır. Memenin hacminin küçük ya da büyük olmasıyla ilgili bir durum değildir. Çoğunlukla gelişimsel bir sorun olarak karşımıza çıkar. Ancak sonradan oluşmaya başlamış ise, bir hastalık belirtisi olabileceği için mutlaka hekime başvurmak gerekir.

Memenin ucu nasıl çıkar?

Hekimin belirleyeceği, meme ucu çöküklüğünün seviyesine göre uygulanabilecek çeşitli yöntemler vardır. Hafif seviyede ve elle düzeltilebilir durumlarda meme başının altına uygulanacak olan kalıcı dikişler ile sorun çözülebilir. Bu uygulama süt kanallarına zarar vermez ve emzirmede sorun yaşanmaz.

Diğer seviyelerde, meme ucunun dışarı alınıp, geri dönmemesi için aeroladan alınarak oluşturulan bir doku parçası ile desteklenmesi sağlanır. Bazı durumlarda süt kanallarının kesilmesi ve meme ucunun serbestleştirilmesi gerekebilir.
Küçük hacimli memelerde görülen çöküklük, silikon protezle büyütme uygulandıktan sonra basıncın etkisi ile kendiliğinden düzelebilir.

Meme ucunun çok sayıda olması

Kimi zaman meme başının etrafında ya da yukarıya ve aşağıya doğru uzanan süt çizgisi üzerinde fazladan meme başları oluşabilir. Sıklıkla ben zannedilen bu uçlar görsel olarak sorun yaratır fakat sağlık açısından zararlı bir durum değildir. Fazla meme uçları lokal anestezi ile kolaylıkla alınabilirler ve operasyon sonrası rahatsız edici bir iz kalmaz.

Meme ucunun büyük olması

Meme ucunun oldukça yüksek ve geniş çaplı olması durumudur ve hatta bazen uç kısım aşağı doğru da sarkabilir. Görsel açıdan ve hissiyat olarak sıkıntılı bir durum yaratır. Lokal anestezi ile meme ucundan estetik oranda bir parça çıkarılabilir ve gerek varsa yüksekliği de özel bir kesiyle azaltılabilir. Operasyon sırasında süt kanallarının çoğu zarar görmese de emzirme sorunu yaşanması olasılığı vardır.

Meme ucu asimetrisi

Sıklıkla karşılaşılan bir durum da göğüs uçlarındaki asimetri sorunudur. Meme başlarından biri diğerine göre daha büyük olabilir. Bu gibi durumlarda genellikle daha büyük olan meme başının küçültülmesi yoluyla simetrinin sağlanması tercih edilir. Eğer diğer meme ucu çok fazla küçükse, büyütülmesi yoluyla da eşitlik sağlanabilir.

Ayrık, parçalı görünüm

Göğüs uçlarında görülebilen diğer bir sorun, meme başının ortadan ayrık olması veya parçalı bir görünümde olmasıdır. Muayene sonucunda verilecek olan karar doğrultusunda, parçalı olan kısımların çıkartılması ve ayrık kısımların birleştirilmesi sağlanabilir.

Meme başı olmaması

Meme başının gelişmemesi durumunda veya kanseri sonrası meme başlarının alınmış olması durumunda, farklı tekniklerle rekonstrüksiyon uygulanması mümkündür. Göğüs ucu çevresindeki dokularla meme başı oluşturulması sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Bir diğer uygulama ise, aerolaya benzer bir renk ve yapıda olan kasık bölgesinden alınan bir deri yamasıyla meme başı oluşturulmasıdır. Meme başı görümü elde etmek için bazen kalıcı dövme uygulamasıyla da sonuç alınabilir.

Meme estetiği fiyatları

Meme estetiği fiyatlarını araştırırken, konusunda deneyimli bir estetik plastik cerrah ve yeterli donanımdaki bir hastane kriterlerinden kesinlikle ödün vermemek gerekir.

Günümüz koşullarında, gelişen tıbbi teknikler ve uygulamaların yaygınlaşması sayesinde meme estetiği operasyonlarının ücretlendirmeleri eskiye oranla daha uygun hale gelmiştir.

Göğüs ve meme yapısının durumu ile hastanın beklentisi doğrultusunda, uygulanacak olan teknikler ve kullanılacak olan tıbbi malzemeler çok geniş bir yelpazededir. Dolayısıyla, net bir ücretlendirme yapılması ancak kişiye özel değerlendirme ile mümkündür. Hem doğal hem estetik, hem de sağlıklı bir sonuç almak için mutlaka deneyimli bir estetik plastik cerrahla birlikte karar verilmelidir.

Meme Estetiği Uygulamaları

Meme Büyütme

Kadın fiziğinin en önemli estetik detaylarından birini göğüsler oluşturur. Memelerini güzel bulmayan kadınlar çok önemli psikolojik sorunlar yaşayabilmekte ve sosyal hayatlarını ve[...]

Devamını Oku

Meme Küçültme

Gereğinden fazla büyük ve vücuda orantılı olmayan göğüsler, güzellik unsuru olmanın aksine, kişinin arzu ettiği giysileri giyememesi ve istediği duruşa sahip olamaması gibi[...]

Devamını Oku

Meme Dikleştirme

Göğüslerinizin sarkma durumunu tespit etmek için meme uçlarınızın konumuna bakarak karar verebilirsiniz. Eğer uçlar meme altı kıvrımının üzerinde ise her şey yolundadır. Meme ucu[...]

Devamını Oku

Meme Rekonstrüksiyon

Meme onarım ameliyatı, kozmetik amaçlı bir operasyondan çok rekonstrüksiyon yani onarım amaçlı bir ameliyattır. Kadınsı görünüm ve özgüvenin önemli bir unsuru olan memenin[...]

Devamını Oku

Jinekomasti

Jinekomasti, yani erkeklerde görülen normalin üstündeki meme büyümesi, bebeklik ve yaşlılıkta da oluşabilen, en çok da ergenlik döneminde görülmeye başlanan bir durumdur.

Devamını Oku