Estetik Cerrahide Kök Hücre

SVF – Stromal Vasküler Fraksiyon

Çoklu ve karmaşık kök hücre süspansiyonuna verilen isimdir. Yağ dokusundan SVF kök hücre elde edebilmek amacıyla mekanik ve enzimatik işlemler uygulanır ve bu işlemler sonucunda yağ dokusunun içerisinde barınan çoklu kök hücre süspansiyonuna ’SVF’ ulaşılır. SVF kök hücreler içeriğinde erişkinde mevcut bulunan pek çok farklı hücre türünü barındırır. Bunlardan bazıları; farklı hücrelere dönüşebilme yetisi olan mezenkimal kök hücre, damar sistemini tedavi edebilen endotelyal kök hücre, kan hastalığı tedavisinde kullanılabilen hematopoetik kök hücre, cilt yüzey bölge tedavisinde kullanılabilen keratinosit, diyabetik hastalık tedavisinde kullanılabilen beta kök hücre, cilt bağ dokusunu oluşturan fibroblast kök hücre çeşitleridir. SVF kök hücrenin farklı kök hücre türlerini barındırıyor olması, birçok hastalık tedavisinde damar yolu ile hastaya enjekte edilmesi suretiyle kullanılabilmesini sağlar. Gerek görüldüğünde, SVF kök hücrenin içinde bulunan kök hücreler özel bir yöntem ile ayrıştırılabilir, ayrışık çoğaltılabilir ve birçok farklı hastalık tedavisinde kullanılabilir. Aynı zamanda da birden fazla hücrenin bir arada tedavi etmesi beklenilen MS, Parkinson, Otizm, Kalp Yetmezliği gibi otoimmun sistemi hastalık tedavilerinde ayrıştırılmadan toplu olarak kullanılabilir. Son zamanlarda estetik cerrahide de kullanılan SVF kök hücre türü yüze, memeye uygulanan yağ dolgularının ömrünü uzatabilmekte, yanık tedavilerinde cildin alt ve üst bölgesine uygulanmak koşuluyla derinin toparlanmasını desteklemekte, saç ekimi işlemlerinde de yine besleyici ve destekleyici unsur olarak kullanıldığı bilinmektedir.